Start het gesprek
Stop kindermisbruik


Privacy

Onderzoek

De Universiteit Gent organiseert enkele onderzoeken over personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Deze onderzoeken worden ondersteund door Stop it Now! Nederland, Stop it Now! Vlaanderen en het UFC.

De onderzoeken bestaan uit een vragenlijst voor personen die zelf seksuele gevoelens voor minderjarigen ervaren, een vragenlijst voor mensen in de nabije omgeving van personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen en een vragenlijst voor geïnteresseerden. Met deze studies willen we met name de zoektocht naar gepaste en efficiënte hulp voor deze personen vergemakkelijken.


Voor professionals, studenten en andere gëinteresseerden

Met deze studie wordt getracht de publieke attitude over volwassen personen met seksuele gevoelens voor minderjarigen in kaart te brengen. Dit onderzoek richt zich op minderjarigen tot en met de leeftijd van 13 jaar waarbij nog geen secundaire geslachtskenmerken zichtbaar zijn.

Voor de uitbouw van hulpverleningsmogelijkheden voor personen met dergelijke gevoelens, speelt de publieke attitude een belangrijke rol. Daarom is het voor ons van groot belang dat we een zicht krijgen op jouw mening over dit onderwerp. Hoe denk jij over personen met seksuele gevoelens voor kinderen?

Vind jij bijvoorbeeld dat personen met seksuele interesses voor minderjarigen het slachtoffer zijn van omstandigheden en daarom hulp verdienen? Óf zijn personen met seksuele interesses voor kinderen immoreel?

Doe via deze link mee aan dit onderzoek en lever een bijdrage aan dit wetenschappelijke onderzoek. 


Voor mensen die zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren

Met deze studie willen we het psychosociaal welzijn van personen met seksuele interesses voor minderjarigen nagaan en het hulpzoekend gedrag in kaart brengen. Met deze inzichten wensen we de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel deze diensten voor personen met seksuele interesses voor minderjarigen toegankelijker te maken en deze diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname aan de studie is geheel vrijblijvend en volledig anoniem.

Doe via deze link mee aan dit onderzoek wanneer je zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaart.


Voor de naasten van personen die seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren

Met deze studie willen we het hulpzoekend gedrag van de nabije omgeving van personen met seksuele interesses voor minderjarigen in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel deze diensten voor personen met seksuele interesses voor minderjarigen en hun omgeving toegankelijker te maken en deze diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname aan de studie is geheel vrijblijvend en volledig anoniem.

Doe via deze link mee aan dit onderzoek wanneer iemand in je omgeving seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaart.


Mocht je vragen of opmerkingen hebben over alle bovengenoemde studies kun je contact opnemen met de onderzoek-coördinator Prof. Dr. Kasia Uzieblo: [email protected]