Start het gesprek
Stop kindermisbruik


Privacy

Privacy

 
Stop it Now! is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Bij het EOKM worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u vinden in de privacyverklaring. Lees hier de privacyverklaring.

 
Onze medewerkers kunnen je telefoonnummer niet zien als je belt en gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die je deelt. Echter, wanneer je persoonlijke informatie over jezelf of iemand anders geeft, en wij ernstige vermoedens hebben dat een minderjarige direct gevaar loopt om slachtoffer te worden van seksueel kindermisbruik, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de juiste instanties.
 
Voor vragen, verzoeken, klachten of opmerkingen over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door het EOKM kunt u per e-mail of post contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:

fg[@]eokm.nl  (haakjes weghalen)

Expertisebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. mr. F.E. van Schuppen
Nieuwezijds Voorburgwal 21-2
1012 RC Amsterdam