Start het gesprek
Stop kindermisbruik


Privacy

Privacy

Stop it Now! is onderdeel van het EOKM. Bij het EOKM worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u vinden in de privacyverklaring. Lees hier de privacyverklaring.

Onze medewerkers kunnen je telefoonnummer niet zien als je belt en gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die je deelt. Echter, wanneer je persoonlijke informatie over jezelf of iemand anders geeft, en wij ernstige vermoedens hebben dat een kind direct gevaar loopt om het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de juiste instanties.

Voor vragen, verzoeken, klachten of opmerkingen over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens door het EOKM kunt u per e-mail of post contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming:

 

fg@eokm.nl

 

Expertisebureau Online Kindermisbruik
T.a.v. mr. S.R. de Gruijl
Postbus 11544
1001 GM Amsterdam