Start het gesprek
Stop kindermisbruik


Privacy

Voorlichtingsmateriaal

U kunt Stop it Now onder meer steunen door het verspreiden van voorlichtingsmateriaal. Het is van groot belang dat er in meer vrijheid over pedofilie gesproken kan worden, en een van de manieren om dit te bereiken is door de kennis over deze geaardheid te vergroten.Hieronder kunt u verschillende voorlichtingsmaterialen downloaden.
 Flyer Stop it Now!

Poster 1 Stop it Now!
Poster 2 Stop it Now!
Poster 3 Stop it Now!
Visitekaartje Stop it Now!