Start het gesprek
Stop kindermisbruik


Privacy

Wie ben jij?

Stop it Now! is er voor mensen met seksuele gevoelens voor kinderen maar ook voor familieleden, andere omstanders en professionals.

Het kan zijn dat je je zorgen maakt om je eigen gevoelens voor kinderen. Wat de reden van je interesse in pedofilie ook is, of je een volwassene of jongere bent, schroom niet ons te bellen:
• als je vragen hebt
• meer informatie wilt
• graag wilt praten over je gevoelens
• doorverwezen wil worden naar een behandelaar
• behoefte hebt aan vertrouwelijke ondersteuning

 

Als in je familie bij een gezinslid kinderporno is aangetroffen kun je terecht voor:
• vragen over hoe nu verder in het gezin
• Inzicht in wat je partner, ouder of kind bezielde
• mogelijke doorverwijzing voor behandeling voor jezelf of je gezinslid of lotgenotenhulpgroep

Andere omstanders en professionals kunnen ook contact opnemen voor vragen en advies. Voor (sport)verenigingen kunnen wij een bijeenkomst verzorgen over preventie kindermisbruik.

Hoe meer duidelijkheid en openheid er over pedofilie er is, hoe beter wij als samenleving in staat zijn kindermisbruik te voorkomen.

Als je belt met Stop it Now!, is dat gratis en anoniem. Je hoeft je geen zorgen te maken over de zichtbaarheid van Stop it Now op je telefoonrekening, ons nummer is afgeschermd.